Tvarumas ir socialinė atsakomybė

Akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“ skiria dėmesį socialinio ir ekologinio tvarumo aspektams.

Mūsų bendrovės verslo partnerių elgesio kodekse pateikiami esminiai bendradarbiavimo principai, kuriuos turi gerbti Vilniaus pergalės verslo partneriai savo veikloje ir tiekimo grandinėje. 

ETIKOS KODAS 

Pastaraisiais metais didėjant vartotojų informuotumui apie tvarumą vis paklausesni tampa tvarūs ir atsekamos kilmės kakavos produktai. Todėl mūsų klientų reikalavimai naudoti tvarią kakavą didėjo kartu su vartojimo tendencijų pokyčiais.

TVARUMAS →

Akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“ laikosi visuotinai pripažįstamų žmogaus teisių, lygybės ir nediskriminavimo principų, kuriais vadovaujantis yra patvirtinta Lygių galimybių politika bei jos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka.

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA →

Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „Vilniaus pergalė“ veiklai taikytinų ES bei LR teisės aktų, taip pat Bendrovės vidaus teisės aktų laikymąsi, reikalinga laiku pastebėti potencialiai neteisėtus veiksmus. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka taikoma klientui, verslo partneriui ar darbuotojui ir suteikia galimybę pranešti apie galimus pažeidimus.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA →

Anoniminė skundų pateikimo anketa
Koks jūsų santykis su „Vilniaus pergale“?*

Galite prisegti nuotrauką arba vaizdo įrašą paspaudus „Pasirinkti failą''

Privalomi anketos laukeliai pažymėti*. Tolesnius anketos laukelius pildykite, jei jums svarbu gauti mūsų atsakymą. Visa pateikta informacija bus tvarkoma vadovaujantis asmens privatumo politika. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti panaudoti esant būtinybei atlikti skundo tyrimą.

Jūsų kontaktinė informacija