Jätkusuutlikkus ja sotsiaalne vastutus

Aktsiaselts Vilniaus Pergalė pöörab tähelepanu sotsiaalse ja ökoloogilise kestlikkuse aspektidele.

Meie ettevõtte äripartnerite käitumiskoodeksis on sätestatud äripartneritega koostöö arendamise põhimõtted, mida ettevõtte äripartnerid peavad oma tegevuses ja tarneahelas tunnustama.

KÄITUMISKOODEKS 

Kuna viimastel aastatel on tarbijate teadlikkus kestlikkusest kasvanud, suureneb jätkusuutlike ja tuvastatava päritoluga kakaotoodete nõudlus. Nii on tarbimistrendide muutudes suurenenud ka meie klientide nõudlus kestliku kakao järele.

JÄTKUSUUTLIKKUS

Aktsiaselts Vilniaus Pergalė järgib üldtunnustatud inimõiguste, võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, millest juhindudes kinnitati võrdsete võimaluste poliitika ning selle rakendamise ja täitmise järelevalve kord.

VÕRDSETE VÕIMALUSTE POLIITIKA →

Aktsiaseltsi Vilniaus Pergalė tegevuse suhtes kohaldatavate ELi ja Leedu Vabariigi õigusaktide ning ettevõttesiseste õigusaktide järgimise tagamiseks tuleb õigeaegselt märgata võimalikke õigusvastaseid toiminguid. Kaebuste esitamise ja käsitlemise kord kehtib kliendile, äripartnerile või töötajale ning annab võimaluse võimalikest rikkumistest teatada

KAEBUSTE LÄBIVAATAMISE KORD →
Anonüümse kaebuse vorm
Milline on Teie suhe ettevõttega Vilniaus pergale?*

Fotode või videote allalaadimiseks klikkige „Valige fail“

Kohustuslikud väljad*. Täitke vormi järgmised väljad, kui meie vastuse saamine on Teie jaoks oluline. Kogu esitatud teavet töötleme vastavalt isikuandmete töötlemise poliitikale. Teie esitatud isikuandmeid võidakse vajadusel kasutada kaebuse uurimiseks.

Teie kontaktinfo