Ilgtspējība un sociālā atbildība

Akciju sabiedrība „Vilniaus pergalė” pievērš uzmanību sociālās un ekoloģiskās ilgtspējības aspektiem. 

Mūsu uzņēmuma darījumu partneru uzvedības kodeksā ir norādīti sadarbības pamatprincipi, kas “Vilniaus pergalė” darījumu partneriem ir jāievēro savā darbībā un piegādes ķēdē. 
UZVEDĪBAS KODEKSS →

Pēdējos gados, palielinoties patērētāju informētībai par ilgtspējību, aizvien pievilcīgāki kļūst ilgtspējīgi un izsekojamas izcelsmes kakao produkti. Tāpēc mūsu klientu prasības lietot ilgtspējīgu kakao palielinās kopā ar patēriņa tendenču pārmaiņām. 

ILGTSPĒJĪBA →

Akciju sabiedrība „Vilniaus pergalė” ievēro vispāratzītos cilvēktiesību, vienlīdzības un nediskriminēšanas principus, kurus ievērojot, ir apstiprināta Vienādu iespēju politika un tās īstenošanas un izpildes uzraudzības kārtība. 

VIENĀDU IESPĒJU POLITIKAS →

Lai nodrošinātu atbilstību ES un LR tiesību aktiem, kas attiecas uz akciju sabiedrības „Vilniaus pergalė” darbību, kā arī Uzņēmuma iekšējo tiesību aktu ievērošanu, ir laikus jāpamana potenciāli prettiesiskas darbības. Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība attiecas uz klientu, darījumu partneri vai darbinieku un dod iespēju paziņot par iespējamiem pārkāpumiem. 

SŪDZĪBU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA  →