Ilgtspējība un sociālā atbildība

Akciju sabiedrība „Vilniaus pergalė” pievērš uzmanību sociālās un ekoloģiskās ilgtspējības aspektiem. 

Mūsu uzņēmuma darījumu partneru uzvedības kodeksā ir norādīti sadarbības pamatprincipi, kas “Vilniaus pergalė” darījumu partneriem ir jāievēro savā darbībā un piegādes ķēdē. 

UZVEDĪBAS KODEKSS →

Pēdējos gados, palielinoties patērētāju informētībai par ilgtspējību, aizvien pievilcīgāki kļūst ilgtspējīgi un izsekojamas izcelsmes kakao produkti. Tāpēc mūsu klientu prasības lietot ilgtspējīgu kakao palielinās, vienlaikus mainoties patēriņa tendencēm. 

ILGTSPĒJĪBA →

Akciju sabiedrība „Vilniaus pergalė” ievēro vispāratzītos cilvēktiesību, vienlīdzības un nediskriminēšanas principus, kuru ietvaros ir apstiprināta Vienādu iespēju politika un tās īstenošanas un izpildes uzraudzības kārtība. 

VIENĀDU IESPĒJU POLITIKAS →

Lai nodrošinātu atbilstību ES un LR tiesību aktiem attiecībā uz akciju sabiedrības „Vilniaus pergalė” darbību, kā arī Uzņēmuma iekšējo tiesību aktu ievērošanu, ir laikus jāpamana potenciāli prettiesiskas darbības. Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība attiecas uz klientiem, darījumu partneriem vai darbiniekiem un dod iespēju ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. 

SŪDZĪBU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA  →
Anonīma anketa sūdzību iesniegšanai
Kāda ir jūsu saistība ar “Vilniaus pergale”?*

Pievienot fotogrāfijas vai videoierakstus varat, nospiežot uz “Atlasīt failu”

Anketā obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar *. Pārējos anketas laukus aizpildiet, ja jums ir svarīgi saņemt mūsu atbildi. Visa iesniegtā informācija tiks apstrādāta, ņemot vērā privātuma politiku. Jūsu sniegtie personas dati var tikt izmantoti, ja radīsies nepieciešamība izskatīt sūdzību.

Jūsu kontaktinformācija