ES projektai

Saulės energijos panaudojimas įmonės AB „Vilniaus pergalė“ gamybinėje veikloje

AB „Vilniaus pergalė“ nuo 2020 m. lapkričio įgyvendina projektą, kurio tikslas sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybą ir vartojimą. Projekto metu įmonė numato investuoti į atsinaujinančią energetiką įrengiant saulės fotovoltinę elektrinę AB „Vilniaus pergalė“ gamykloje, įsikūrusioje Šiauliuose. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į atlikto energijos vartojimo audito pateiktas rekomendacijas.

Įdiegus atsinaujinančią energiją naudojančias priemones bus pasiekta ne tik finansinė, tačiau ir ekonominė (socialinė) nauda. Šiauliuose įsikūrusioje gamykloje įdiegus saulės energijos jėgainę sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, todėl sumažės aplinkos užterštumo lygis. Įgyvendinamas projektas ne tik turės įtakos įmonės konkurencingumui, bet ir prisidės prie teigiamo poveikio aplinkai skatinimo.

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto pavadinimas – „Saulės energijos panaudojimas įmonės AB „Vilniaus pergalė“

Projekto vykdytojas – akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“

Bendra projekto vertė – 297 040 Eur

iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 118 816 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020 m. lapkričio 17 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. liepos 20 d.